அழிவை நோக்கி ஃப்ரான்ஸ் நாடு..!

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் ஜனாதிபதியாக இந்த முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மிஸ்டர் ஃப்ரான்ஸுவா ஹொலாந்த் ஆட்சிக்கு வந்ததுதான் தாமதம்! ஓரினச் சேர்க்கைக்கு சட்டப்பூர்வ அனுமதியளிக்க முயற்சி செய்து, சென்ற வருடம் (2013) ஜூன் மாதத்தில் அதற்கு அரசாங்க அனுமதியும் வழங்கினார். அதற்கு சில‌ இஸ்லாமிய அமைப்புகள் உட்பட பிறமத சகோதரர்களும் பல போராட்டங்களை நடத்தி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.


  


.